Communicatie

Natuurlijk wilt u als ouder graag op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op school. Wij vinden het net zo belangrijk om u goed te informeren. Om de verschillende soorten informatie op een passende manier met u te delen, zetten we verschillende middelen en kanalen in.
 
Ouderportaal van basisonline
Via dit platform ontvangt u korte actuele mededelingen, (algemene) nieuwsberichten en foto's van de groep van uw kind. Gaat de gymles een keer niet door of zoekt de leerkracht melkpakken voor een thema in de klas? Dan ontvangt u daarover bericht in het ouderportaal.
 
Hobbitkrant
Elke maand een digitale krant met informatie over festiviteiten, activiteiten en andere zaken die in de betreffende maand spelen op school. U ontvangt de Hobbitkrant aan het begin van elke maand per mail en leest de krant ook op het ouderportaal.
 
Website
Hier vindt u algemene informatie over de school, waaronder de schoolgids, de maandelijkse notulen van de MR en de Hobbitkranten.

Heeft u vragen over de communicatie op de Hobbitstee? Of speelt er iets dat u live wilt bespreken met ons? Neem contact op. We staan u graag te woord.