Extraatjes in ons onderwijs

Mediatoren
Elke pauze worden de leerkrachten met het surveilleren ondersteund door mediatoren. Deze leerlingen van groep 7 en 8 zijn getraind in het signaleren van problemen, het voeren van gesprekjes met kinderen en het oplossen van problemen.

Vakdocenten muziek en gym
Leerkrachten op de basisschool zijn alleskunners. Muziek en gym vinden wij echter zó specialistisch, dat we ervoor gekozen hebben om vakdocenten in te zetten. Zo blijft de kwaliteit van het onderwijs goed.
 
Kleuterlezen
Samenwerken? Samen lezen! De groepen 7 en 8 lezen om de week voor aan de groepen 1 en 2. Verspreid door de school zie je dan overal duo's of groepjes kinderen zitten met een prentenboek. De kinderen, groot en klein, genieten hier enorm van!
 
Engels vanaf groep 1: right from the start!
Om goed te kunnen deelnemen aan de maatschappij is het belangrijk om de Engelse taal te spreken en lezen. Door de taal al vanaf groep 1 aan te bieden, geven we kinderen een goede basis voor dit vak op het voorgezet onderwijs.
 
Projecten
Op de Hobbitstee werken we graag in thema's en projecten. Dat zorgt voor de verbinding tussen verschillende vakken én voor meer betrokkenheid van de leerlingen.
In oktober staat bijvoorbeeld altijd het kinderboekenweekproject op het programma: dan lezen we extra veel (voor) en is er een tentoonstelling, een boekenmarkt en een prijsvraag.
In maart organiseren we drie weken lang een schoolproject rond een wisselend thema waarmee alle groepen werken. Enkele voorbeelden van thema's: afval, wetenschap en techniek, gezondheid en beweging.
En elk jaar in mei organiseert de Activiteitencommissie de gezellige Voeltgoedmarkt met lekkere hapjes en allerlei kraampjes. Er gaat altijd een sponsorloop aan vooraf. Twee derde deel van de opbrengst gaat naar een goed doel dat altijd door de leerlingenraad wordt gekozen en gerelateerd is aan kinderen. Het andere deel van de opbrengst besteden we aan onze eigen kinderen.
 
Brabants VerkeersveiligheidsLabel
We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school om kinderen te leren veilig deel te nemen aan het verkeer. Schooljaar 2018-2019 staat in het teken van het behalen van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), waarmee verkeer als vast onderdeel op het programma staat.
 
Co-creatie Blink
Blink is een lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Daarnaast is Blink de uitgeverij van tijdschriften taptoe, okki en bobo. De Hobbitstee denkt als school mee in de doorontwikkeling van de lesmethodes van Blink.