Gezonde School

Onze school is gezond!
De Hobbitstee heeft het vignet Gezonde School behaald en laat daarmee zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die deskundigen hebben opgesteld. We zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. We hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Belangrijk, vinden wij. Deze zaken dragen namelijk bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en Voeding. 
De belangrijkste activiteiten die wij organiseren voor het Welbevinden van de kinderen:
  • Rots & Water-trainingen
  • Sociaal-emotioneel programma Goed gedaan!
  • Schoolafspraken en klassenregels
We werken op school met een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. En heel belangrijk op dit vlak is ook het contact met ouders: we doen dit namelijk samen met u!

Voor Voeding hebben wij een beleid opgesteld dat geldt binnen de school. Lees het hier.
In april 2020 hebben wij een aanvraag ingediend om het vignet voeding te verlengen en deze aanvraag is goedgekeurd voor de komende 3 jaar!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk op www.gezondeschool.nl.