Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij komen 6 keer per jaar bij elkaar om, samen met de directeur, te spreken over de inhoud van de schoolgids, de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolbegroting en andere zaken waar zij advies in geven of instemming voor moeten geven. Daarnaast zijn de ouders en leerkrachten een klankbord voor de directeur met betrekking tot zaken die spelen onder ouders of leerkrachten. Het is dus belangrijk dat u weet wie de leden van de MR zijn!

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende leden:
 
Oudergeleding:  
Carla Rossieau (voorzitter)
Moeder van Lorenzo groep 5 en Kyano groep 4
Joris Pappers
Vader van Isa groep 6
Jos Houbraken
Vader van Sepp groep 7 en Ise groep 5
Personeelsgeleding:  
Angela Jansen
leerkracht groep 5
Susan van Gennip
leerkracht groep 3 en 6
Daisy van den  Meijdenberg
leerkracht groep 6 en 8
 
Als u op de hoogte wilt blijven van hetgeen besproken wordt in de MR, kunt u de notulen hieronder lezen.
In het jaarverslag staat beschreven wat er afgelopen jaar is gedaan.
U kunt één van de leden natuurlijk ook altijd aanspreken of een bericht achterlaten. 

Vorige notulen: 
Notulen 2021-2022
Notulen 2022-2023