Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij komen 6 keer per jaar bij elkaar om, samen met de directeur, te spreken over de inhoud van de schoolgids, de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolbegroting en andere zaken waar zij advies in geven of instemming voor moeten geven. Daarnaast zijn de ouders en leerkrachten een klankbord voor de directeur met betrekking tot zaken die spelen onder ouders of leerkrachten. Het is dus belangrijk dat u weet wie de leden van de MR zijn!

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:
 
Oudergeleding:  
Peggy Michielsen (voorzitter)
Moeder van Fenna groep 5
Willem van Hommel
Vader van Milou groep 1/2 en Felien groep 4
Carla Rossieau
Moeder van Kyano groep 5 en Lorenzo groep 6
Personeelsgeleding:  
Angela Jansen
leerkracht groep 5
bovenbouwleider
Susan van Gennip
leerkracht Taalklas
Cor Groen
leerkracht groep 7

In de Hobbitkrant worden recente MR onderwerpen vermeld. 
Eens per jaar verspreiden we het jaarverslag via de oudercommunicatie app. 
U kunt één van de leden ook altijd aanspreken of een bericht achterlaten.