Op de Hobbitstee hebben we vershillende commissies waar ouders in participeren.
Hieronder kunt u lezen in welke commissie ouders meedenken over het onderwijs en activiteiten die plaatsvinden op onze school.

 
 Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een wettelijk en verplicht orgaan. In de wet is het vastgelegd dat in de MR ouders én teamleden vertegenwoordigd zijn. De ouders kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Door middel van verkiezingen wordt er bepaald welke ouders lid worden van de MR. De MR van de Hobbitstee vergadert elke maand over allerlei zaken die op dat moment van belang zijn. Het kan gaan over schoolgelden, godsdienstonderwijs, een nieuwe lesmethode, verkeersproblemen rondom de school, etc. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedere ouder kan een vergadering bijwonen.
E-mail:
mr@bs-hobbitstee.nl
 
 Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is één van de grootste commissies van de Hobbitstee en bestaat uit een groep enthousiaste ouders en docenten. De commissie is onderverdeeld in groepen waarbij iedere groep een eigen activiteit organiseert, O.a.:
Sinterklaasviering
Kerstviering
Carnaval
Sponsorloop
Familiefietstocht
E-mail:
activiteiten@bs-hobbitstee.nl
 
 Sportcommissie
De sportcommissie heeft als doel het (mede) organiseren van sportactiviteiten die niet vallen binnen de reguliere sportactiviteiten zoals
gymnastieklessen. Het gaat hierbij onder andere om:
handbalcompetitie tussen alle scholen uit Eindhoven
de City-run. Een hardloopevenement voor scholen en verenigingen die is gekoppeld aan de Eindhovense marathon
de sportdag van de Hobbitstee
kennismaken met schaatsen op de ijsbaan van de Tongelreep
zwemwedstrijden tussen alle scholen uit Eindhoven.
E-mail:
sport@bs-hobbitstee.nl
 
Marketingcommissie
De marketingcommissie bestaat al 18 jaar. De commissie heeft als doel de Hobbitstee bekend te maken in de verdere omgeving en te werken aan een goede uitstraling. Op dit moment heeft de marketingcommissie o.a. de volgende activiteiten op zich genomen:
Het opstellen van de kalender
E-mail:
marketing@bs-hobbitstee.nl