Leerlingenraad

Wie weten er nou beter wat er onder kinderen leeft, dan de kinderen zelf? Daarom is er de Hobbitstee is ook een leerlingenraad gekozen. Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad zijn de regels en afspraken,  de sfeer op school, de inrichting en uitstraling van de school en de niet lesgebonden activiteiten.

Naast de onderwerpen die vanuit de school besproken worden, is er ook een ideeënbus waar de kinderen hun ideeën in kunnen doen. De bus wordt voor elke leerlingenraadvergadering geleegd en de ideeën worden meegenomen naar de vergadering.

Heeft u vragen aan de leerlingenraad, kunt u deze altijd stellen of een briefje stoppen in de ideeënbus!