Onze school is gezond!
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en Voeding. 
De belangrijkste activiteiten die wij voor het Welbevinden van de kinderen doen zijn:
  • Rots en Water
  • Sociaal emotionele methode Goed gedaan!
  • Schoolafspraken, klassenregels
Daarnaast hebben we een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het allerbelangrijkste is echter het contact met ouders: we doen dit samen met u!

Voor Voeding hebben wij een beleid opgesteld. Klik hier om dit te lezen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.