SALTO-school de Hobbitstee valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO). Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO.

Wil je weten wie SALTO is en waar wij voor staan? We vatten ons kernverhaal samen in een kort animatiefilmpje.

Wij leren kinderen om met zelfvertrouwen, hard werken, lef en discipline hun talenten in te zetten, zodat ze kunnen stralen; want elk kind is een ster! Onze competente docenten dagen de leerlingen maximaal uit met een passende didactiek én in een veilig leerklimaat. Samen met ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de kinderen en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Wij stimuleren bewegen en een gezonde levensstijl; de kinderen van nu zijn namelijk de werknemers van de toekomst. Dit alles vormt DE basis om te leren voor het leven #SALTO!
 
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het onderwijs op alle SALTO-scholen (20 basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs) is in handen van het College van Bestuur. Voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw drs. A.L. Bus.


SALTO brengt twee keer per jaar een SALTO-Magazine uit vol met verhalen die tot stand komen samen met medewerkers, directeuren, leerkrachten, ouders, leerlingen en samenwerkingspartners van SALTO.
Lees hier het eerste
SALTO-Magazine.