Samen met u

Het beste in uw kind naar boven halen? Dat wilt u als ouder en dat willen wij als school. Daarom werken we graag samen. U bent ervaringsdeskundige als het gaat om uw kind en wij werken vanuit onze expertise, met brede kennis over de ontwikkeling van leerlingen en volop ondersteuningsmogelijkheden.

Eén plus één is samen!
De missie van de Hobbitstee kan op veel manieren worden uitgelegd. Leerkrachten werken onderling samen als team, ze werken samen met de kinderen en alle kinderen werken onderling ook weer samen. De missie gaat daarnaast over het verbinden van vakgebieden in één thema en het verbinden van onze school met de omgeving. Maar de allerbelangrijkste betekenis blijft voor ons de samenwerking tussen ouder, school en kind!
 
Ouderbetrokkenheid
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat u betrokken bent. Dat gaat van het vragen naar de dag op school tot het helpen bij de voorbereiding van een spreekbeurt. Ook samen (voor)lezen helpt bij de ontwikkeling van uw kind.
U kunt bovendien betrokken zijn bij de ontwikkeling van de school zelf. Dat kan formeel, door plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad, maar ook informeel, bijvoorbeeld door mee te praten in één van de ouderpanels. U wordt gevraagd om mee te denken over een nieuwe ontwikkeling op school, zodat de school ook meningen van ouders hoort. Zo heeft uw stem invloed op de kwaliteit van de school.
 
Help mee, in commissies en in de klas
Geeft u liever praktische hulp? Ook heel fijn! U kunt bijvoorbeeld meehelpen bij de organisatie van feesten en evenementen, zoals Sinterklaas, het eindejaarsdiner of carnaval. De sportcommissie organiseert elk jaar diverse buitenschoolse activiteiten waarbij ouderhulp altijd gewenst is. En de leerkracht zelf heeft soms uw hulp nodig, bijvoorbeeld bij het knutselen in de klas of om naar een uitstapje te rijden. Er is altijd genoeg te doen!
Tot slot organiseert de marketingcommissie ter promotie van de school ook activiteiten, zoals een vossenjacht in de Halloween-periode voor alle kinderen uit de buurt. Uw hulp kunnen we zeker gebruiken bij dit soort activiteiten.
 
Wilt u komen helpen? Graag! U kunt zich hier aanmelden.