Plusklas

Een Plusklas op de Hobbitstee!

Elk kind wordt gezien en gewaardeerd om wie hij/zij is! Leerlingen die aantoonbaar meer aankunnen, komen elke woensdag bij elkaar. Samen met juf Floor werken zij anderhalf uur aan verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld filosofie, creatieve vaardigheden (zowel handen als hoofd), en ruimtevaart. Naast het werken buiten de klas, krijgen de leerlingen ook werk mee voor in de klas wat zij zelfstandig maken. Het leren leren staat hierbij centraal.