Praat mee!

We vinden uw mening belangrijk
Op verschillende manieren kunt u uw stem laten horen over het beleid en de kwaliteit van de school. Formeel, door zitting te nemen in de MR of door de tweejaarlijkse tevredenheidsvragenlijst in te vullen.
U kunt de laatste notulen van de MR hier lezen. Wilt u wat vragen of opmerken? Mail dan naar mr@bs-hobbitstee.nl.

Daarnaast nodigen we u graag uit om mee te praten in het ouderpanel. Een aantal keer per jaar organiseren we een bijeenkomst, bijvoorbeeld om u te informeren over lopende zaken of om uw mening te horen over een nieuwe ontwikkeling.
 
De kinderen aan het woord
Wie weten er nou beter wat er onder kinderen leeft, dan de kinderen zelf? Daarom heeft de Hobbitstee een leerlingenraad die bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers. Zij behartigen de belangen van alle leerlingen, bijvoorbeeld als het gaat om regels en afspraken, de sfeer op school, de inrichting en uitstraling van de school en activiteiten buiten de lessen.

Goed idee!
Bovendien heeft de Hobbitstee een ideeënbus, zodat alle kinderen hun ideeën kunnen delen. De bus wordt voorafgaand aan elke leerlingenraadvergadering geleegd en de raad neemt de ideeën mee naar de vergadering.
Heeft u zelf vragen aan de leerlingenraad? Stel uw vraag of stop een briefje in de ideeënbus!