Samenwerkingen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Alle scholen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven werken met een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke basisondersteuning de school elk kind kan bieden en welke extra ondersteuning de school als expertise in huis heeft.
Hier leest u het SOP van de Hobbitstee 

Heeft u vragen over ons schoolondersteuningsprofiel? Neem telefonisch contact op met
Anouk Tervooren (intern begeleider) of Marcel Otten (directeur) via 040 251 1441.

Peuterwerk
In samenwerking met Korein is er op de Hobbitstee peuterwerk gevestigd. Samen zorgen wij ervoor dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien en ontwikkelen. U kunt uw kind voor het peuterwerk aanmelden vanaf 2 jaar en 3 maanden. U vindt hier meer informatie.
   
Scholen op de kaart
Handig en overzichtelijk, zeker voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren)! De website Scholen op de Kaart biedt een kort, maar bondig overzicht van alle scholen in Nederland.
De Hobbitstee op www.scholenopdekaart.nl 
 
SALTO
SALTO-school de Hobbitstee valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO). Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO. Meer informatie vindt u op de website van SALTO.